Ngày 20 tháng 9 năm 2021 (tức ngày 14 tháng 8 Âm lịch) Liên đội Tiểu học Sơn Phú tổ chức hoạt động Vui Tết Trung thu