Thursday, 08/12/2022 - 10:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Sơn Phú

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TỔ 3 NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN PHÚ

 
  
 

Số:    /KH-THSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

Sơn Phú, ngày  14  tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chuyên đề dạy học lớp 4 năm học 2020 - 2021

 
  

 

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong trường.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổ chuyên môn. Tổ 3 Trường Tiểu học Sơn Phú xây dựng Kế hoạch tổ chức chuyên đề dạy học lớp 4 môn Toán, Luyện từ và câu, năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh trong trường.

- Giúp giáo viên dạy lớp 4 nắm chắc phương pháp và, quy trình dạy học của môn Toán, Luyện từ và câu lớp 4,

1. Thành phần:

- Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong tổ chuyên môn.

- Học sinh: 02 lớp 4: 4A.

2. Thời gian: 01 buổi chiều 21/10/ 2020.

16 giờ 15 phút  khai mạc, 16 giờ 30 phút thực hiện 2 tiết dạy lớp 4, cuối buổi chiều  trao đổi, thảo luận chia sẻ về 2 tiết dạy và một số vấn đề khác.

3. Địa điểm: Tại trường Sơn Phú .

4. Nội dung:

- Nội dung chuyên đề:

+ Dạy – Học 2 tiết lớp 4. Cụ thể:

TT

Họ tên

Tiết

Môn

Lớp

Tên bài

1

Trần Thị Phượng

1

Toán

4A

Phép cộng

2

Trần Thị Phượng

2

Luyện từ và câu

4A

MRVT: Trung thực – Tự trọng

+ Chia sẻ, trao đổi, thống nhất phương pháp  đổi mới dạy học theo 2 tiết dạy đặc trưng bộ môn.

+ Trao đổi thảo luận và thống nhất những vấn đề còn vướng mắc trong qua trình chỉ đạo, thực hiện công tác Dạy – Học lớp 4.

II. KINH PHÍ TỔ CHỨC: Theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng trên. Tổ chuyên môn nghiêm túc thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình chuẩn bị thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì thì cùng nhau trao đổi để chuyên đề tổ chức thành công./.

 

 Nơi nhận:

-  Ban giám hiệu;

- Các Tổ chuyên môn;

- Lưu: CM, VT.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thơm

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

 

 

 

 

Hà Thị Thơm

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN PHÚ

 
  
 

Số:    /KH-THSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

Sơn Phú, ngày  12  tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chuyên đề dạy học lớp 5 năm học 2020 - 2021

 
  

 

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong trường.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổ chuyên môn. Tổ 3 Trường Tiểu học Sơn Phú xây dựng Kế hoạch tổ chức chuyên đề dạy học lớp 5 môn Toán, Tập đọc, năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh trong trường.

- Giúp giáo viên dạy lớp 5 nắm chắc phương pháp và, quy trình dạy học của môn Toán, Tập đọc lớp 5.

1. Thành phần:

- Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong tổ chuyên môn.

- Học sinh: 02 lớp 5: 5A.

2. Thời gian: 01 buổi chiều 19/11/ 2020.

14 giờ 00 phút  khai mạc, 14 giờ 30 thực hiện 2 tiết dạy lớp 5, cuối buổi chiều  trao đổi, thảo luận chia sẻ về 2 tiết dạy và một số vấn đề khác.

3. Địa điểm: Tại trường Sơn Phú .

4. Nội dung:

- Nội dung chuyên đề:

+ Dạy – Học 2 tiết lớp 5. Cụ thể:

TT

Họ tên

Tiết

Môn

Lớp

Tên bài

1

Nguyễn Thị Ngoan

1

Toán

5A

Trừ hai số thập phân

2

Nguyễn Thị Ngoan

2

Tập đọc

5A

Chuyện một khu vườn nhỏ

+ Chia sẻ, trao đổi, thống nhất phương pháp  đổi mới dạy học theo 2 tiết dạy đặc trưng bộ môn.

+ Trao đổi thảo luận và thống nhất những vấn đề còn vướng mắc trong qua trình chỉ đạo, thực hiện công tác dạy – học lớp 5.

II. KINH PHÍ TỔ CHỨC: Theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng trên. Tổ chuyên môn nghiêm túc thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình chuẩn bị thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì thì cùng nhau trao đổi để chuyên đề tổ chức thành công./.

 

 Nơi nhận:

-  Ban giám hiệu;

- Các Tổ chuyên môn;

- Lưu: CM, VT.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thơm

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

 

 

 

 

Hà Thị Thơm

 

 

 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Sơn Phú
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 12 : 158
Năm 2022 : 13.432