Thursday, 08/12/2022 - 09:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Sơn Phú

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TỔ 3 NĂM HỌC 2021 - 2022

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN PHÚ

 
  
 

Số:    /KH-THSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

Sơn Phú, ngày  11  tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chuyên đề dạy học lớp 4 năm học 2021 - 2022

 
  

 

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổ chuyên môn. Tổ 3 Trường Tiểu học Sơn Phú xây dựng Kế hoạch tổ chức chuyên đề dạy học lớp 4 môn Thể dục và triển khai nội dung sinh hoạt theo Công văn 1315/BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học, năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh trong nhà trường.

- Giúp giáo viên trong tổ  nắm chắc phương pháp và, quy trình dạy học của môn Thể dục lớp 4 và nội dung sinh hoạt theo Công văn 1315/BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.

1. Thành phần:

- Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong tổ chuyên môn.

- Học sinh: 01 lớp 4: 4A.

2. Thời gian: 01 buổi chiều 18/11/2021.

13 giờ 45 phút  khai mạc, 14 giờ 00 phút thực hiện 1 tiết dạy lớp 4, cuối buổi chiều  trao đổi, thảo luận chia sẻ về 1 tiết dạy và triển khai nội dung sinh hoạt theo Công văn 1315/BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.

3. Địa điểm: Tại trường Sơn Phú .

4. Nội dung:

- Nội dung chuyên đề:

+ Dạy – Học 1 tiết lớp 4. Cụ thể:

TT

Họ tên

Tiết

Môn

Lớp

Tên bài

1

Trần Văn Thắng

1

Thể dục

4A

Động tác chân – Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi.

+ Chia sẻ, trao đổi, thống nhất phương pháp  đổi mới dạy học theo 1 tiết dạy đặc trưng bộ môn.

+ Trao đổi thảo luận và thống nhất những vấn đề còn vướng mắc trong qua trình chỉ đạo, thực hiện công tác dạy – học lớp 4.

+ Triển khai nội dung sinh hoạt theo Công văn 1315/BGDĐT-GDTH Về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.

II. KINH PHÍ TỔ CHỨC: Theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng trên. Tổ chuyên môn nghiêm túc thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình chuẩn bị thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì thì cùng nhau trao đổi để chuyên đề tổ chức thành công./.

 

 Nơi nhận:

-  Ban giám hiệu;

- Các Tổ chuyên môn;

- Lưu: CM, VT.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thơm

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

 

 

 

 

Hà Thị Thơm

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN PHÚ

 
  
 

Số:    /KH-THSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

Sơn Phú, ngày  5  tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chuyên đề dạy học lớp 5 năm học 2021 - 2022

 
  

 

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong trường.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Tổ chuyên môn. Tổ 3 Trường Tiểu học Sơn Phú xây dựng Kế hoạch tổ chức chuyên đề dạy học lớp 5 môn Toán, Tập đọc, năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh trong trường.

- Giúp giáo viên dạy lớp 5 nắm chắc phương pháp và, quy trình dạy học của môn Toán, Tập đọc lớp 5.

1. Thành phần:

- Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong tổ chuyên môn.

- Học sinh: 02 lớp 5: 5A.

2. Thời gian: 01 buổi chiều 12/12/ 2021.

13 giờ 45 phút  khai mạc, 14 giờ 00 thực hiện 2 tiết dạy lớp 5, cuối buổi chiều  trao đổi, thảo luận chia sẻ về 2 tiết dạy và một số vấn đề khác.

3. Địa điểm: Tại trường Sơn Phú .

4. Nội dung:

- Nội dung chuyên đề:

+ Dạy – Học 2 tiết lớp 5. Cụ thể:

TT

Họ tên

Tiết

Môn

Lớp

Tên bài

1

Nguyễn Thị Thanh Thơm

1

Toán

5A

Ôn tập và bổ sung về giải toán tỉ số phần trăm.

2

Nguyễn Thị Ngoan

2

Luyện từ và câu

5A

Tổng kết vốn từ

+ Chia sẻ, trao đổi, thống nhất phương pháp  đổi mới dạy học theo 2 tiết dạy đặc trưng bộ môn.

+ Trao đổi thảo luận và thống nhất những vấn đề còn vướng mắc trong qua trình chỉ đạo, thực hiện công tác dạy – học lớp 5.

II. KINH PHÍ TỔ CHỨC: Theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng trên. Tổ chuyên môn nghiêm túc thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình chuẩn bị thực hiện có khó khăn, vướng mắc gì thì cùng nhau trao đổi để chuyên đề tổ chức thành công./.

 

 Nơi nhận:

-  Ban giám hiệu;

- Các Tổ chuyên môn;

- Lưu: CM, VT.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thơm

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

 

 

 

 

Hà Thị Thơm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Sơn Phú
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 12 : 157
Năm 2022 : 13.431